Het proces voor ouders

Voor ouders

Soms heb je zorgen over het praten van je kind. Of brengt een leerkracht dan wel pedagogisch medewerker van kinder/peuteropvang zijn of haar zorgen over de spraak van je kind onder je aandacht. Je kind stottert, ademt vaak door de mond, is niet goed te verstaan, is altijd hees of spreekt letters verkeerd uit. Er kan ook iets heel anders op het gebied van spraak, gehoor, adem of stem zijn dat de aandacht vraagt van een logopedist.

Natuurlijk ontwikkelt elk kind zich op zijn eigen manier op gebied van spraak- en taal en gaan een aantal zaken vanzelf over. Maar soms biedt logopedie een oplossing om je kind makkelijker en met zelfvertrouwen te laten praten.

Geen kind is hetzelfde

Dit betekent dat we gaan onderzoeken wat er aan de hand is en of je kind door logopedie geholpen kan worden. Met elkaar stellen we een behandelplan op het niveau van je kind op. Als het nodig is, werken we samen met andere zorgaanbieders binnen GOED Ridderkerk. Dat kunnen huisartsen zijn, maar ook de kinderfysiotherapeut, consultatiebureau of de GGD.

1. Op welke leeftijd kan mijn kind naar logopedie?

Logopedie is geschikt voor kinderen in alle leeftijden. Een tijdige aanpak van logopedische problemen komen zowel de persoonlijke als (vroeg-)schoolse ontwikkeling van het kind ten goede. Op speelse en kindgerichte wijze gaan we aan de slag. De behandelingen zijn afwisselend en we maken gebruik van aantrekkelijke oefeningen en materialen. Zo worden resultaten geboekt, maar is logopedie ook leuk voor kinderen. Ouders worden intensief in de begeleiding betrokken. De drie-eenheid logopedist, kind en ouder(s) vormen de basis van het succes van de behandeling.

2. De eerste afspraak bij de logopedist

De eerste afspraak is het intakegesprek. Bij dit gesprek maken we kennis met elkaar, worden de persoonsgegevens van je kind geregistreerd en de hulpvraag verder geanalyseerd. Hierna volgt een logopedisch onderzoek en worden ook eventuele achterliggende problemen in kaart gebracht. Na het onderzoek wordt er een diagnose gesteld en bepalen we in overleg of behandeling zinvol is. Als dat zo is stellen we een plan van aanpak voor de behandeling op.

Neem bij de eerste afspraak de volgende informatie mee:

  • Een verwijsbrief van de (huis)arts
  • Het pasje van de zorgverzekering van je kind
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) van jezelf en van je kind als deze 14 jaar of ouder is
  • Overige gegevens en verslagen die belangrijk zijn, zoals een screeningsformulier van de school

3. Inhoud en duur van de behandeling

Tijdens de behandeling doen we oefeningen met je kind die je mee naar huis krijgt. Het is belangrijk dat thuis de oefeningen ook gedaan worden. Zo worden de beste resultaten gehaald.

Na enige tijd evalueren we het verloop van de behandelingen. Samen besluiten we of de logopedie wordt voortgezet of kunnen worden beëindigd. De behandeling wordt afgesloten als de doelen zijn behaald en we beiden tevreden zijn over het resultaat.

Eén behandeling duurt 25 minuten. De resterende 5 minuten gebruiken we om in de computer de behandeling te verwerken. Meestal plannen we één afspraak per week gedurende een periode van 8-12 weken. Dit zijn gemiddelden. In sommige gevallen is intensiever of langduriger behandelen gewenst.

4. Aanmelden en afspraak maken

Aanmelden kan op verschillende manieren. Per e-mail via info@logopediedepraatstoel.nl of telefonisch via 0180 – 434 184. Als je voorkeur hebt voor één van onze logopedisten, dan kun je dat aan ons doorgeven. Het gehele behandeltraject werk je, in principe, met dezelfde logopedist.