Wat te doen bij klachten

Klachten

We gaan er niet van uit, maar het kan voorkomen dat je ervaringen niet overeenkomen met je verwachtingen of dat de samenwerking met je logopedist niet optimaal verloopt. Als je niet tevreden bent, vinden we het fijn als je dit eerst bespreekt met je logopedist. Komen jullie er niet uit dan zal Marieke, de praktijkhouder, samen met jou naar een oplossing zoeken.

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevolgen heeft voor de klant.

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Naar aanleiding van deze wet heeft de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) samen met de NPCF de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerste lijn ingesteld. Deze klachtencommissie is voor leden en niet-leden van de NVLF. De commissie stelt vast of een klacht gegrond of ongegrond is, maar legt geen sancties op. De klachtenregeling van de NVLF is gebaseerd op onze beroepscode.

De Praatstoel hanteert deze klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Meer informatie over de klachtenregeling tref je aan in de volgende brochures.